Chính sách quyền riêng

Phạm vi hoạt động của tiện ích
Tiện ích mở rộng chỉ hoạt động trong mạng nội bộ công ty Linh Cát để phục vụ nhân viên trong công việc. Không được liên kết ra mạng bên ngoài. Tiện ích chỉ được cài đặt trên máy tính công ty. Tiện ích chỉ hiển thị các thông tin bổ sung lên Gmail nền web, không can thiệp hay sửa đổi bất kỳ thông tin nào của người dùng
Các dữ liệu thu thập?
Vì chỉ dùng trong mạng nội bộ, tiện ích Linh Cát không thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn ra ngoài. Mọi thông tin hiển thị đều chỉ để phục vụ công việc cho nhân viên công ty. Không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.
Yêu cầu để tiện ích hoạt động
Chỉ cài đặt trong mạng nội bộ công ty. Cài song song cùng ứng dụng Linh Cát trên Windows để lấy thông tin từ server và hiển thị bổ sung lên Gmail nền web

Linh Cát for Gmail

Tiện ích mở rộng, hiển thị các thông tin bổ sung lên Gmail